Voorstellen van gegevens (data presentation)


Data presentation is het voorstellen van numerieke informatie uit een database zodat de kijker vlot inzicht krijgt in de gegevens. Hoe kunnen cijfergegevens best worden voorgesteld? In grafiek of tabel? Beide kunnen een goede keuze zijn, ik zoek altijd de meest logische en heldere manier van voorstellen. In de plaats van theoretisch uit te weiden geef ik liever voorbeelden met uitleg.

Weergave van informatie waarbij een getekende schematische voorstelling meer aangewezen is, vindt u onder tekeningen.

Hier vindt u enkele algemene tips voor een goede visuele voorstelling van gegevens (Engels).

Voor kwantitatieve data (cijfergegevens) zoek ik eerst naar een goede grafiek, de meest visuele manier van voorstellen, hoewel bepaalde data beter overkomen in tabel. Kwalitatieve gegevens (tekst) kunnen enkel in een tabel worden gestructureerd. Alle keuzes gebeuren in overleg met de opdrachtgever.

Bij een complexe set gegevens kan een goed ontworpen grafiek duidelijk tonen wat er gebeurt, zoals dit voorbeeld:

evolution

Cijfergrafieken

Een goede grafiek toont eerlijk en direct de logica van de gegevens op een visuele manier, sneller leesbaar dan een tabel. In een correcte grafiek staan alle elementen op hun plaats, zijn éénduidig bepaald en goed leesbaar. Een goede grafiek is compact, typografisch consequent, met de juiste verhoudingen en met harmonieuze kleuren. Elke afgewerkte grafiek kan gereproduceerd worden met andere gegevens.

Indien nodig worden bijzondere grafiektypes gekozen, zoals box plots, roc-curves, predictive value, voorstellingen van relative risk, bland-altman enz. Zie de voorbeelden hieronder.

Ik kan dezelfde grafiek in twee versies verzorgen: een kleurversie voor uw presentaties, posters, … en een monochrome versie voor publicatie in zwart-wit. De grafiek wordt volledig editeerbaar afgewerkt als vectortekening en is van daaruit exporteerbaar naar alle gewenste formaten zoals eps, tif, png, …

Voorbeelden

evolutie
Een gewone evolutiegrafiek als combinatie van histogram en lijndiagram, op een vlotte en kleurrijke manier afgewerkt

stapelbalken
Het resultaat van een enquête, voorgesteld als stapelbalken, afgewerkt als cilinders

staalname
Set-up van dierproeven

jaarplanning
Jaarplanning

taart 1 taart 2
Twee voorbeelden van taartdiagrammen.

historiek
De geschiedenis van immunosuppressie in een overzichtelijke grafiek

distributie
Weergave van de kosten van fertiliteitsbehandeling met een tamelijk complexe distributie

box plot
Een set gegevens "voor en na", zowel in box plot als de individuele gepaarde metingen

relative risk
"Relative risk" op analgetica nefropathie na jarenlang misbruik van bepaalde combinaties van pijnstillers:
als de balk boven de 1 blijft is er een reëel verhoogd risico

bland altman
Bland Altman plot die twee meetmethoden met elkaar vergelijkt

roc-curve
ROC-curve die op zoek gaat naar de beste "cut-off"-waarde van een parameter bij diagnose van een bepaalde aandoening

flow
Een eenvoudige en heldere voorstelling van een studieflow

database sources
Grafische voorstelling van de bronnen voor een database en hoe ze geëvolueerd zijn.


Tabellen

Hoewel tabellen doorgaans minder spannend zijn om te bekijken dan grafieken, zijn ze voor heel wat gegevens de efficiëntste manier van voorstellen. In de eerste plaats moet een tabel logisch in elkaar zitten. De structuur van titels, groepen, eigenschappen, moet duidelijk naar voren komen uit de rijen en kolommen met een minimaal gebruik van lijnen en kleur. In principe horen cases in rijen en parameters in kolommen: zo kan de lezer opéénvolgende waarden onder elkaar vergelijken, wat beter is dan naast elkaar.

Een eerste voorbeeld: een klassieke beschrijving van een populatie
tabelmodel
De indentering klopt, percentages staan mooi uitgelijnd, geen overbodige tussenlijnen

Het tabelletje bovenaan wordt duidelijk beter met een transponering (omwisseling van rijen en kolommen, onderaan)
transponeren

Een gestructureerde oplijsting (deel van tabel)
tabel oplijsting
Strakke weergave waarbij de indentering cruciaal is

Ook tabelachtige voorstellingen die eigenlijk getekend zijn kunnen heel effectief zijn:

methodology
Beoordeling van methodologische kwaliteit van patiëntenstudies

DPP4 substrate expression
Expressie van DPP4 substraten (gesloten bolletjes) en hun receptoren (open bolletjes)

nursing processes
Barrières in geneesmiddelenzorg